Mời dự Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu thông qua các Hội chợ tại Hồng Kông” ngày 05.04.2012

Nhân dịp diễn ra Hội chợ Vietnam Expo 2012 do Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tổ chức trong khuôn khổ Chương trình XTTM quốc gia năm 2012, Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu trực thuộc Cục XTTM phối hợp với Hội đồng Phát triển thương mại Hồng Kông (HKTDC) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu thông qua các Hội chợ tại Hồng Kông”.