Hội thảo miễn phí: Bệnh lý võng mạc tiểu đường và các phương pháp điều trị hiện nay

Bệnh viện Mắt American Eye Center do hội viên Phạm Hồng Nam Trân thuộc ban sức khỏe CLB DNSG sẽ tổ chức chuỗi hội thảo miễn phí mỗi tháng với chuyên đề y khoa, bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho cộng đồng về các bệnh lý liên...

Thư mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khoá 9)

Thư mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (Khoá 9)

Hội thảo "Tối ưu thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật"

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Trong khuôn khổ doanh nghiệp và cá nhân chúng ta mong muốn làm sao để số thuế phải đóng càng ít càng tốt, vì thuế là khoản phải chi của doanh nghiệp, cá nhân.