Ban Tài chính CLB DNSG đã có buổi đến thăm Trung tâm anh ngữ Liên Lục Địa (I-CLC)

Sáng thứ năm ngày 21/6/2012 Ban Tài chính CLB DNSG đã có buổi đến thăm Trung tâm anh ngữ Liên Lục Địa (I-CLC), đoàn có 20 thành viên tham dự và 3 thành viên mới. Sau phần trao đổi, làm quen của các anh chị, anh Tô Văn Thuận trưởng Ban Tài chính, nói về ý nghĩa của chuyến thăm Trung tâm anh ngữ Liên Lục Địa (I-CLC) và tìm kiếm cơ hội đầu tư lẫn nhau, khi phần giới thiệu thành phần khách và chủ nhà vừa xong, không khí trao đổi được diễn ra hết sức thân tình và nhiệt ...

Ban CTXH họp mặt tháng 6/2012

Chiều ngày 29/6/2012, Ban CTXH đã có buổi họp mặt thành viên tại Hội quán Doanh Nhân Sài Gòn.

Ban Hỗ Trợ Doanh Nghiệp CLB DNSG họp mặt tháng 7

Sáng 6/7/2012, Ban HTDN – CLB DNSG đã có buổi họp mặt thành viên định kỳ tháng tại Hội Quán Doanh Nhân Sài Gòn trong không khí thân mật và nhiều phấn khởi.