Quyền lợi hội viên

Điều đầu tiên tôi mong muốn là các hội viên CLB DNSG tìm đến với CLB DNSG trong một trang thái tinh thần phấn khởi, tích cực. Chúng ta đến với CLB DNSG không chỉ mong mỏi nhận được lợi ích từ CLB DNSG mà còn với mong muốn được chia sẻ và đóng góp cho một tổ chức mạnh mẽ, tốt đẹp và có uy tín, đôi khi sự hy sinh đóng góp đúng nghĩa cũng chính là phần thưởng cho chính bản thân mình.