Mời dự Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu thông qua các Hội chợ tại Hồng Kông” ngày 05.04.2012

Thứ Hai, 23.07.2012 08:29

 

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số:  11  / HTXK – TT&TVDN

V/v mời tham dự hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu thông qua các Hội chợ tại Hồng Kông 2012 từ 04-07/4/2012

Hà Nội, ngày 13  tháng 3   năm 2012

 

GIẤY MỜI

 

Kính gửi: Quý Doanh Nghiệp

 

            Nhân dịp diễn ra Hội chợ Vietnam Expo 2012 do Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tổ chức trong khuôn khổ Chương trình XTTM quốc gia năm 2012, Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu trực thuộc Cục XTTM phối hợp với Hội đồng Phát triển thương mại Hồng Kông (HKTDC) tổ chức Hội thảo Thúc đẩy xuất khẩu thông qua các Hội chợ tại Hồng Kông.

 

            Hội thảo nhằm giới thiệu cho doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội và biện pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua một trong những thị trường trung chuyển hàng hóa lớn trên thế giới. Tại hội thảo, các diễn giả của Hồng Kông và Việt Nam sẽ đem đến cho các doanh nghiệp những thông tin hữu ích về thị trường Hồng Kông, kinh nghiệm kinh doanh, lời khuyên cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu thông qua Hồng Kông. Chi tiết xin xem Chương trình Hội thảo ( Chuong_trinh_Hoi_thao_Hong_Kong.doc ).

 

     - Thời gian: 14h00 – 16h30, thứ Năm, ngày 05 tháng 4 năm 2012;

    - Địa điểm: Nhà A7, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội.

        Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự, đề nghị liên hệ:

        Cục Xúc tiến thương mại - Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu

         20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

          ĐT: 04 39364792 (máy lẻ 105)

          Fax: 04 39364793

          Email: trangvt@vietrade.gov.vnketnoigiaothuong@gmail.com

          LH: Chị Trang (0904. 01 00 01)

Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại diện tham dự và điền thông tin theo mẫu (  Mau_dang_ky.doc) và gửi về cho Ban Tổ chức trước ngày 30/03/2012./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TT&TVDN.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Xuân Dương (đã ký)